خانه/ اخبار / چهره ها / گزارش اختصاصی از تمرینات مژگان رحمانی
     

مژگان رحمانی تنها لژیونر ایرانی دارت در مسابقات پی دی سی آسیا است، که تمرینات آماده سازی خود را جهت حضور در مسابقات آسیایی و جهانی از سر گرفته است.

تصاویر و گزارشات بیشتر بزودی…

گزارش اختصاصی : عباس وردی