برای ثبت سفارش اینجا را کلیک کنید

09127797466

انتخاب قیمت

زمان عکاسی :

یک ساعت عکاسی حرفه ای و دانلود همه عکس ها

قیمت: 600،000 تومان

موارد افزوده:

۱۰ عدد روتوش حرفه ای از عکس های انتخابی

۱۰ عدد چاپ عکس ۱۸×۱۳

۱ عدد شاسی ۳۰×۲۰

هزینه تمدید هر نیم ساعت ۷۰.۰۰۰ تومان است.

دو ساعت عکاسی حرفه ای و دانلود همه عکس ها

قیمت: 1،000،000تومان

موارد افزوده:

 ۲۰ عدد روتوش حرفه ای از عکس های انتخابی

10 عدد چاپ عکس ۱۸×۱۳

 ۳ عدد شاسی ۳۰×۲۰

سه ساعت عکاسی حرفه ای و دانلود همه عکس ها

قیمت: ۱.5۰۰.۰۰۰تومان

 ۳۰ عدد روتوش حرفه ای و چاپ عکس ۱۸×۱۳

۱ عدد شاسی ۷۰ ×۵۰ + ۲ عدد شاسی ۳۰×۲۰

طراحی و چاپ یک جلد فتوبوک ۱۰ برگ ۶۰×۳۰

 

هفت ساعت عکاسی حرفه ای و دانلود همه عکس ها

قیمت: ۲.۱۰۰.۰۰۰تومان

موارد افزوده:

۳۰ عدد روتوش حرفه ای و چاپ عکس ۱۸×۱۳

۱ عدد شاسی ۷۰ ×۱۰۰ + ۲ عدد شاسی ۷۰×۵۰

طراحی و چاپ یک جلد فتوبوک ۱۰ برگ ۸۰×۴۰