برای ثبت سفارش اینجا را کلیک کنید

09127797466

برای دیدن گالری هر عکس روی آن کلیک کنید .

قیمت عکاسی خبری و رویداد

زمان عکاسی :

یک ساعت عکاسی حرفه ای و دانلود همه عکس ها

قیمت: 300،000 تومان

موارد افزوده:

هزینه تمدید هر نیم ساعت ۷۰.۰۰۰ تومان است.

دو ساعت عکاسی حرفه ای و دانلود همه عکس ها

قیمت: 500.۰۰۰تومان

سه ساعت عکاسی حرفه ای و دانلود همه عکس ها

قیمت: 8۰۰.۰۰۰تومان

هفت ساعت عکاسی حرفه ای و دانلود همه عکس ها

قیمت: 1.0۰۰.۰۰۰تومان