یک ساعت عکاسی حرفه ای و دانلود همه عکس ها

قیمت: 300،000تومان

دو ساعت عکاسی حرفه ای و دانلود همه عکس ها

قیمت: 500،000تومان

هفت ساعت عکاسی حرفه ای و دانلود همه عکس ها

قیمت: 1،000،000تومان

* هزینه تمدید هر نیم ساعت ۷۰.۰۰۰ تومان است.

 

برای ثبت سفارش اینجا را کلیک کنید

09127797466